In Flanders Fields

Bijna 100 jaar geleden, maar nog steeds tastbaar, werd “The War to End All Wars” uitgevochten - de Groote Oorlog - voor een groot deel in onze Vlaamse Westhoek. Op de voormalige slagvelden grazen nu vreedzaam koeien, doch geen twee spaden onder het gras werd de tijd bevroren en komen met het ploegen granaten mee.

Een meer dan vier jaar durende absurde slachtpartij voor vaak slechts enkele meters terreinwinst op de vijand, met wereldwijd 10 miljoen doden als gevolg. Dit alles in ongehoord barre en slopende omstandigheden.

Als uitlaatklep voor dit onbeschrijflijke lijden namen enkelen hun toevlucht tot het schrijven van een een ultiem gedicht. Ook populaire deuntjes met soms wrange teksten brachten troost en afleiding in de loopgraven.


Grupetto ging letterlijk graven in dit verleden en maakte een selectie uit tientallen van dergelijke songs. Daarnaast componeerde Valentijn Biesemans speciaal voor dit project enkele werken, geinspireerd op teksten van Britse soldaat-dichters die hun leven lieten in onze contreien.

Grupetto brengt, niettegenstaande het wrange onderwerp een aangename, doch indringende en respectvolle (avondvullende) voorstelling. Als rode draad doorheen de voorstelling loopt een multi-mediapresentatie met authentieke beeldfragmenten (waarvoor o.a. dank aan de Ieperse “Diggers”) en door de verschillende betrokken nationaliteiten ingesproken teksten over de oorlog “In Flanders Fields”.

Het ensemble wil met dit project een licht werpen op een nog al te actuele, dramatische gebeurtenis zonder voorgaande waarvan de herinnering nooit mag vervagen. En zo wordt, na de vorige succesvolle projecten van Grupetto, eens te meer de louterende kracht van de muziek aangetoond.
Réveil  

Niemandslandsmarsch - H. Eisler

Armeemarsch 606 uit “Minimax”  (= een parodie op militaire marsen) - P. Hindemith

Keep the Home Fires Burning  - I. Novello (°)

There’s a long, long Trail of Winding & Pack Up your Troubles in an Old Kit Bag - F. Powell & Z. Elliott  (°)

My Belgian Rose - G. Benoit, R. Levenson, T. Garton (°)

The Soldier’s March uit “l’Histoire du Soldat” - I. Stravinsky

Berceuse Héroïque - C. Debussy

Indiana - J.F. Hanley (*)

It’s a Long, Long Way to Tipperary - J. Judge & H. Williams (°)

Poor Butterfly - R. Hubbell (*)

K-K-K-Katy - G. O’Hara (°)

The Rose of No Man’s Land - J. Caddigan & J.A. Brennan (*)

I don’t Want to Get Well - H. Jentes (°)

Adagio uit Strijktrio in G - E.J. Moeran

Dulce et Decorum Est - V. Biesemans

Take me Back to Dear Old Blighty - A.J. Mills, F. Godfrey & B. Scott (*)

I Want to Go Home - Trench Song (*)

Roses of Picardy - H. Wood (*)

Ich hatt’ einen Kameraden - F. Silcher, L. Uhland (*)

Blighty Blues - V. Biesemans

The Last Post

(*):  arrangement Valentijn Biesemans
(°) : arrangement Jo Vercruysse
Dit met:
  • muziek die als het ware uit de loopgraven zélf komt (de zogenaamde Trenchsongs) en
  • door de soldaten geliefde “top tunes”,
  • enkele klassieke muziekstukken die ontstaan zijn naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog ( van C. Debussy, H.Eisler, I.Stravinsky, P.Hindemith en van de Anglo-Ierse WO1-veteraan E.J.Moeran) en
  • 2 speciaal voor dit project nieuw gecomponeerde werken van V.Biesemans, geïnspireerd door gedichten van W.Owen en trenchsong-teksten.

duur: 75 minuten
Programma en luisterfragmenten
Grupetto vzw - Bergstraat 20 - B-9660 Brakel - België-Europa - Grupettofoon/fax +32(0)55/42.76.50 - email info@grupetto.be